Телефони для абітурієнтів: (044) 285-44-03, 285-43-86

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі

Рубрика: Анонси

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ І КІБЕРБЕЗПЕКИ

Кафедра інформаційних технологій

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

 Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у ІV Міжнародній науковій конференції «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі», яка відбудеться 20-22 травня 2021 р.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, білоруська, російська.

На пленарному засіданні та секціях конференції планується обговорити такі питання:

 • актуальні проблеми теорії, історії та практики соціальних комунікацій;
 • інформаційні інституції та суспільний розвиток: взаємодія з владою і громадянським суспільством;
 • архівознавство, бібліотекознавство, документознавство, інформаційний менеджмент у системі сучасних наукових досліджень;
 • інформаційна аналітика: напрями та перспективи розвитку;
 • проблеми навчальної та наукової підготовки фахівців з інформаційної, архівної й бібліотечної справи;
 • міжкультурна комунікація і соціокомунікаційний дискурс;
 • комунікаційна природа соціальної інформатики;
 • культурологічні проблеми розвитку інформаційного суспільства;
 • інформаційні системи, центри в інформаційному суспільстві;
 • комунікаційні технології в мас-медіа;
 • соціологічні й політичні комунікаційні зв’язки;
 • видавнича справа: теоретичні аспекти та практичне втілення;
 • керування знаннями і глобалізація академічних наукових та освітніх процесів.

Напрями роботи конференції:

Секція 1. Інформація, комунікація і суспільний розвиток: теоретичні аспекти і сучасні практики.

Секція 2. Термінологія документознавства та суміжних галузей.

Секція 3. Когнітивний вимір соціальних комунікацій: інформаційна аналітика.

Секція 4. Інформаційно-бібліотечна та архівна освіта: виклики і рішення.

Тези, оформлені із дотриманням нижче поданих вимог, передбачено опублікувати у збірнику матеріалів конференції до початку її роботи.

Для участі у конференції просимо надіслати анкету учасника (до 01 квітня 2021 р.) та тези доповіді (до 10 квітня 2021 р.) за адресою: ibas.knukim@gmail.com.

Аспіранти та особи без наукового ступеня до тез обов’язково вказують наукового керівника.

Редколегія не розглядатиме тези, оформлені з порушенням вимог, або які не відповідають тематиці конференції.

Витрати, пов’язані з проїздом, харчуванням та проживанням – за рахунок учасників.

Оргкомітет забезпечує бронювання місць в готелі тільки за умови попереднього (не менше як за 5 діб) інформування про час прибуття та термін перебування.

Анкету учасника конференції (додаток А) і тези надсилати на е-mail: ibas.knukim@gmail.com

Контактні особи:

Бачинська Надія Анатоліївна         +38 (099) 129-26-42

Грінберг Лариса Феліксівна           +38 (067) 976-40-81

Прокопенко Людмила Іванівна       +38 (098) 649-39-56

Вимоги до оформлення тез доповідей

 Тези доповідей подаються в електронному форматі до 10.04.2021 р. і друкуються в авторській редакції.

 Текст в редакторі WORD 97 (2000);  обсяг тез – до 5 сторінок; формат аркуша А4; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 0,7; поля: ліве 3 см, праве 1,5 см, верхнє та нижнє 2 см; вирівнювання – за шириною.

Увага! Не допускати зайвих пробілів при форматуванні тексту!

 У першому рядку розмістити назву доповіді (по центру прописними літерами), нижче – ПІБ авторів. У кінці тез доповідей (на останній сторінці) необхідно розмістити більш детальні відомості – назву установи, поштову адресу, телефони, адресу електронної пошти. Обов’язковим є посилання на літературу (у квадратних дужках). Список літератури (за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006; ГОСТ 7.82:2001; ДСТУ 3582:2013) друкується на новому рядку, кегль 13.

 Зразок:

 УДК 330(477)

 ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

 Заремба Вікторія Миколаївна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів,

Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна

[ТЕКСТ]

 Література

 1. Отле, П. Трактат про документацію [Електронний ресурс] / Поль Отле. – Режим доступу : dilo.kiev.ua, вільний. – Назва з екрану. – [Дата звернення : 1.11.2018].
 2. Палеха, Ю. І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк. – Київ : Ліра-К., 2014. – 374 с.
 3. Філіпова, Л. Я. Інформаційна парадигма соціальної комунікації (огляд наукових підходів і концепцій) / Л. Я. Філіпова // Вісник ХДАК : зб. наук. пр. / ХДАК. – Харків : ХДАК, 2013. – Вип. 39. – С. 79-86.

Заявка на участь у конференції

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.