Телефони для абітурієнтів: (044) 285-44-03, 285-43-86

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 26.807.02

26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія, мистецтвознавство)

Голова – доктор педагогічних наук, професор Поплавський М.М.

Заступник – доктор культурології, професор Долбенко Т.О.

Вчений секретар – кандидат мистецтвознавства, доцент Підлипська А.М.

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів

 

Прізвище ім’я по батькові Автореферат Дисертація

Відгуки опонентів

1. Олійник О.М. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

2. Варивончик А.В. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

Опонент 3

3. Малюк Є.О. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

4. Підлипський А.І. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

5 Братіцел М.Л. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

6. Степаненко К.С. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

7. Лук’яненко К.А. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

8. Шнуренко Т.В. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

9. Бабченко Я.Ю. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

10. Карандєєва О.І. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

11. Никоненко Р.М. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

12. Сорока М.В. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

 

Спеціалізована вчена рада К 26.807.03

17.00.07 – дизайн (мистецтвознавство) 

Голова – доктор мистецтвознавства, професор Селівачов М.Р.

Заступник – доктор психологічних наук, доцент Костюченко О.В.

Вчений секретар – кандидат мистецтвознавства, доцент Оборська С.В.

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів

 

 

Прізвище ім’я по батькові

Автореферат

Дисертація

Відгуки опонентів

1.

 

Спеціалізована вчена рада К 26.807.04

27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (соціальні комунікації)

27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування (соціальні комунікації)

27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології (соціальні комунікації)

Голова – доктор історичних наук, професор Новальська Т.В.

Заступник –  доктор історичних наук, професор Бездрабко В.В

Вчений секретар – кандидат педагогічних наук, доцент Бачинська Н.А.

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів

 

 

 

Прізвище ім’я по батькові Автореферат Дисертація

Відгуки опонентів

1.

Коржова Т.В. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

2.

Зацерківна М.О. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

3.

Васьківська О.Л. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

4.

Вербицька Г.А. Автореферат Дисертація

Опонент 1

Опонент 2

5.

Василенко В.Ю. Автореферат Дисертація

Опонент 1

Опонент 2

6.

Осаула В.О. Автореферат Дисертація

Опонент 1

Опонент 2

7.

Чубрей А.В. Автореферат Дисертація

Опонент 1

Опонент 2

 

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.