Телефони для абітурієнтів: (044) 285-44-03, 285-43-86

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин 

Рубрика: Анонси

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», яка відбудеться 21-22 квітня 2021 року на факультеті журналістики і міжнародних відносин  Київського національного університету культури і мистецтв.Місце проведення:
м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, Київський національний університет культури і мистецтв (дистанційно).

Робочі мови: українська, англійська, польська, російська.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

 • Історія та теорія міжнародних відносин
 • Актуальні питання міжнародних відносин і сучасність
 • Зовнішня політика і дипломатія
 • Культурна дипломатія та міжнародне співробітництво у сфері збереження культурної спадщини

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 • Історико-теоретичні аспекти міжнародних економічних відносин
 • Міжнародна торгівля і міжнародний рух капіталів
 • Міжнародна кооперація та науково-технічне співробітництво
 • Міжнародні валютні відносини
 • Міжнародна міграція робочої сили

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 • Актуальні питання історії, теорії і практики міжнародного права
 • Міжнародно-правовий захист прав людини
 • Право міжнародної відповідальності і міжнародного правосуддя
 • Право Європейського Союзу
 • Проблеми міжнародного приватного права

РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

 • Регіоналістика
 • Політичне моделювання та прогнозування
 • Соціологія міжнародних відносин
 • Соціологічні дослідження в глобалізованому світі

СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

 • Суспільні комунікації
 • Лінгвістичне забезпечення міжнародної діяльності
 • Інформаційне забезпечення міжнародної діяльності
 • Міжнародні медіа-комунікації
 • Міжнародні комунікативні технології

Термін подачі матеріалів – до 15 березня 2021 року.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Прізвище:
2. Ім’я:
3. По-батькові:
4. Науковий ступінь, вчене звання:
5. Посада:
6. Місце роботи:
7. Тематичний напрям:
8. Тема доповіді:
9. Контактний телефон:
10.  E-mail: 

Для студентів в рамках конференції формується окрема секція. Їхня участь схвалюється після рекомендації наукового керівника чи кафедри (!). Рекомендація надається у форматі jpeg чи pdf. Рекомендація повинна містити підпис наукового керівника або керівника кафедри, завірений печаткою установи (!).

 1. Матеріали конференції (тези 3-5 сторінок) будуть опубліковані у Збірнику матеріалів конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», який учасники отримають під час конференції.

Організаційний внесок за участь у конференції не сплачується. Публікація тез безкоштовна. Збірник матеріалів конференції учасники отримають під час конференції.


Вимоги до оформлення тез

Формат A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)
Поля всі сторони – 2 см
Основний шрифт TimesNewRoman, 14 кегль
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині
Автоматична розстановка переносів включена
Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см
Нумерація сторінок не ведеться
Малюнки і таблиці Розмір шрифту табличного тексту на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
Формули Повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
Посилання на літературу У квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці тексту в алфавітному порядку
Обсяг від 3 до 5 сторінок включно
***
Текст УДК

Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи

НАЗВА

Основний зміст                                     (Посилання за зразком [1, с. 15])

Список джерел та літератури                             (в абетковому порядку)

УВАГА! Надіслані матеріали повинні містити оригінальні дослідження. Не допускається плагіат та автоплагіат (!). Рівень оригінальності має бути не нижче 80%, а 20% – технічні запозичення (цитати, законодавство, загальновідома інформація тощо).

 1. Наукові статті (12-15 сторінок) будуть опубліковані у Збірнику наукових праць «Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти», Вип. 7, 2021 (січень-лютий) та Вип. 8, 2021 (червень-липень).

Збірник відображається і реферується в таких базах даних: DOAJ, Index Copernicus, SIS, WORLDCAT, BASE, Central and East European Index, Crossref, Google Scholar, Research Bib, Journal Factor, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Детальна інформація щодо оформлення статей за посиланням:

http://international-relations.knukim.edu.ua/about/submissions#onlineSubmissions 

 1. Статті студентів (12-15 сторінок) будуть опубліковані в окремому збірнику «Молодий науковець».

Статті оформлюються за тими ж правилами, що й статті до Збірника «Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти»: http://international-relations.knukim.edu.ua/about/submissions#onlineSubmissions

Необхідно повідомити про Ваше рішення і надіслати заявку, оформлену відповідно до пропонованого зразка, та надіслати на нашу адресу статтю або тези (в електронному вигляді), згідно із зазначеними вимогами. Заявки учасників конференції з позначкою «На конференцію» та електронні варіанти статей, інформацію про авторів просимо надсилати на e-mail: mv.knukim@gmail.com, тел.: (044) 285-88-54.

 

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.